Kancelaria radcy prawnego Jana Duszyka świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Świadczone usługi prawne:
 • reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w każdej instancji, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie projektów pozwów,
 • opiniowanie umów i kontraktów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach i porozumieniach,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym, przedegzekucyjnym i egzekucyjnym.
Obsługa prawna obejmuje:
 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo gospodarcze,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • nieruchomości,
 • rozwody,
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania.

Radca Prawny

Jan Duszyk

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1989 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jako prawnik w Jarosławiu działa od 2006 roku, natomiast w latach od 1984 do 2005 pracował w Przemyślu.

Kontakt

Kancelaria
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 10/17
tel: (+48) 16 621 51 15
Prawnik
Jan Duszyk
tel: (+48) 608 343 339
email: jan.duszyk@gmail.com


epassage.org